ANBI

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Het Wevershuisje, RSIN 64.04.273 sinds 01-01-2012 ANBI-geregistreerd. Dit betekent dat giften en bijdragen van onze donateurs voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn

De Doelstelling van het Wevershuisje is de kennis omtrent oude ambachten en vormen van huisnijverheid, alsmede oude handwerk vaardigheden levend te houden en te verbreiden.

Voor de actuele openingstijden verwijzen wij u graag naar de betreffende gegevens op de contact-pagina.

Gasten worden ontvangen en rondgeleid door vrijwilligers. Het bestuur faciliteert het reilen en zeilen van het Wevershuisje en onderhoudt contacten met de subsidieverleners. Elke 2 maanden is er een vrijwilligersvergadering.

Stadswandelingen Almelo: De stadsgidsen van het Wevershuisje leiden bezoekers rond in de stad en de stadswandelingen in Almelo worden gecoördineerd vanuit het Wevershuisje.

De bestuurssamenstelling (anno 2021)

  • Voorzitter: Jolanda Mol-Sohl
  • Co√∂rdinator stadswandelingen: Ingrid Lamberts,
  • Secretaris: Ernst Kok
  • Penningmeester: Huub Kok

Beloning beleid: Alle functies zijn onbezoldigd. Er zijn geen dienstverbanden en iedereen is vrijwillig(st)er.

Jaarverslag 2020

Plan Summary

De balans en staat van baten en lasten van de jaren 2012 t/m 2021 zijn op te vragen bij het secretariaat.