ANBI

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Het Wevershuisje, RSIN 64.04.273 sinds 01-01-2012 ANBI-geregistreerd.

De Doelstelling van het Wevershuisje is de kennis omtrent oude ambachten en vormen van huisnijverheid, alsmede oude handwerk vaardigheden levend te houden en te verbreiden.

Voor de actuele openingstijden verwijzen wij u graag naar de betreffende gegevens op de contact-pagina.

Gasten worden ontvangen en rondgeleid door vrijwilligers. Het bestuur faciliteert het reilen en zeilen van het Wevershuisje en onderhoudt contacten met de subsidieverleners. Elke 2 maanden is er een vrijwilligersvergadering.

Stadswandelingen Almelo: De stadsgidsen van het Wevershuisje leiden bezoekers rond in de stad en de stadswandelingen in Almelo worden gecoördineerd vanuit het Wevershuisje.

De bestuurssamenstelling (anno 2021)

  • Voorzitter: Jolanda Mol-Sohl
  • Co√∂rdinator stadswandelingen: Ingrid Lamberts,
  • Secretaris: Ernst Kok
  • Penningmeester: Huub Kok

Beloning beleid: Alle functies zijn onbezoldigd. Er zijn geen dienstverbanden en iedereen is vrijwillig(st)er.

Jaarverslag 2020

Plan Summary

De balans en staat van baten en lasten van de jaren 2012 t/m 2021 zijn op te vragen bij het secretariaat.