Grote Almelose Ouderen TV Show 2020

Het Wevershuisje heeft ook geparticipeerd in de totstandkoming van De Grote Almelose Ouderen TV Show 2020 welke via AAVISIE te zien was op zaterdag 19 december jl. Samen met Thijs Kemperink heeft onze stadsgids Gerard Oostelaar de kijker meegenomen naar enkele van de vele mooie plekken in Almelo Als u deze nog eens wilt bekijken zie de link onder nieuws.